Konstrukce střihu šestidílové sukně

21.01.2024

Postup konstrukce střihu je určen pro tkané materiály. Střih je rozčleněn do 6 dílů.
Střih v dolním okraji můžeme rozšiřovat podle vlastních požadavků.
Ze střihu můžete následně vytvářet různé tvary sedla, do švů vložit godetové vsadky, sukni rozšířit o sklady... 

Ze střihu ušijete společenskou sukni, sukni k běžnému nošení bez ohledu na roční období. 

Konstrukce šestidílové sukně vychází ze základního střihu sukně.
U postupu kreslení je důležité rozdělit na sedové přímce přední i zadní díl na třetiny.
Rozšíření sukně ve spodním okraji je libovolné.

Při konstrukci střihu vycházíme z těchto rozměrů: například:

Obvod pasu .............64 cm .......1/2 32 cm

Obvod sedu...............88 cm .......1/2 44 cm

Hloubka sedu........... 19,8cm

Boční délka sukně......................80cm

U konstrukcí střihů pracujeme s polovičními hodnotami, které jsme naměřili na postavě. U délkových pracujeme samozřejmě s celými hodnotami.

Pro volnost pohybu a zpracování tkaniny je nutné v šířkových mírách pracovat s přídavky, které přičteme ke konstrukčním rozměrům. Přídavky se mohou lišit podle druhu materiálu.

Například:

Op = 32+ 05cm = 32,5 cm

Os = 44 + 1,5 cm = 45,5 cm (přídavek na volnost volíme podle druhu materiálu)

Pozn. Aktuální kroky postupu konstrukce jsou zakresleny
červeně

Obr. 1
Začínáme rýsovat svislou přímku = předníí středová přímka, její počátek označíme jako bod A
Z bodu A naměříme hodnotu hloubky boků = vznikne bod B

Z bodu A naměříme hodnotu pro délku sukně = vznikne bod C

Z bodu A, B a C vztyčíme kolmice směrem do prava
Z bodu A vznikla pasová přímka
Z bodu B sedová přímka
Z bodu C dolní okraj sukně 

Obr.2

Na sedové přímce naměříme 1/2 ob + 1,5 cm (pro volnost).
Vznikne bod b


Z bodu b vedeme kolmici k pasové přímce a k dolnímu okraji sukně. Na pasové přímce vznikne bod a
Kolmice vedená z bodu a k dolnímu okraji sukně je zadní středová přímka

Obr. 3 Na úsečce B - b naměříme polovinu = vznikne bod b1

Z bodu b1 spustíme kolmici k dolnímu okraji sukně a mírně nad horní pasovou přímku.
Na úsečce A-a vznikne bod a1.
Přímka z bodu a1 je boční šev sukně

Obr.4 V bodě a1 na boční přímce zvýšíme pasovou přímku o 1,5 cm, vznikne bod a2.

Tato hodnota je určena pro konfekční postavy, s normálním obvodem pasu.
Pro postavy, kde rozdíl mezi obvodem pasu a obvodem sedu je větší než 14cm, zvýšíme pasovou přímku o 2cm.
U zakázkové výroby jsou hodnoty měřeny přímo na těle, kde měříme boční délku sukně.
Bodem a2 vedeme krátkou rovnoběžku s pasovou přímkou. 

Obr. 5 

Z bodu a2 naměříme 2,5 až 3 cm cm směrem k bodu a, na zvýšené pasové přímce vznikne bod a4

Z bodu a2 naměříme směrem k bodu A rovněž 2,5 až 3 cm, na zvýšené pasové přímce vznikne bod a3

Pasový záševek v bočním švu: a2 - a4 = a2 - a3

Pasový výběr v bocích nesmí u normálních postav přesahovat celkem 6 cm.
Z bodů a3, a4 po sedovou přímku zakreslíme křivkou oblý tvar boků. 

Spojíme body A-a3, a-a4

Obr. 6
Na boční přímce v dolním okraji délky sukně naneseme vlevo i vpravo od přímky například 5 cm. Spojíme s bodem b1.

Obr. 7 
U šestidílové sukně je důležité rozdělit díly tak, aby byly stejně široké. 
Přední a zadní díl rozdělíme na třetiny. V první třetině od středu umístíme šev. 
Úsečku B-b1 rozdělíme na třetiny. Hodnotu 1/3 naneseme z bodu B směrem k boční přímce. Vznikne bod b2 
V tomto bodě vztyčíme kolmici směrem ke zvýšené pasové přímce a k dolnímu okraji sukně. 

U zadního dílu postupujeme stejně. Hodnotu 1/3 naneseme od středové přímky zadního dílu, vznikne bod b3


Obr. 8

V dolním okraji sukně naměříme libovolnou hodnotu rozšíření, hodnotu si určíme podle vlastního požadavku, návrhu vzhledu sukně.  
Pro instrukci jsem zvolila 4 cm rozšíření pro jeden díl. 
Rozšíření spojíme s bodem b2 u předního dílu, na zadním dílu rozšíření spojíme s bodem b3. Rozšíření v předním i zadním dílu je totožné. Obr.9 Dolní okraj sukně - zakreslení do tvaru

K nově vytvořeným úsečkám vedeným z bodu b2 a b3 v dolním okraji sukně vztyčíme krátké kolmice. Kolmice protnou dolní okraj sukně. Následně dolní kraj zakreslíme obloukem. 

Obr. 10 Výpočet záševků v pasové linii
Pro výpočet a rozvržení pasových záševků:
Celkový výběr v záševcích  Rp = os -op
Od hodnoty (os + volnost) = 45,5 cm   rozměr na sedové přímce B-b
Odečteme op + 0,5cm = 32,5 cm
_________________________
Rp (rozdíl) je 13cm

Od Rp odečteme hodnotu a3 - a4
Např. 13 - 6 = 7 cm
7 cm zbývá pro výběr záševků v předním a zadním dílu. 
Přední záševek je menší = 2,5 cm
Záševek zadního dílu bude mít velikost 4,5 cm


Obr. 10a Pro případ, kdy hodnoty pro výběr záševků jsou příliš velké, umístíme do zadního dílu, případně i předního dílu další záševek.  

Obr. 11 Na sedové přímce přiložíme k sobě jednotlivé díly střihu a zakreslíme plynulý zaoblený tvar pasu. 
Provedeme kontrolu obvodu pasu a obvodu sedu.  

Obrázek 12
Stejným způsobem zakreslíme plynulý zaoblený tvar spodního okraje sukně. 
U přední a zadní středové přímky zaoblený dolní okraj navazuje na krátkou kolmici. 

Obr. 13 Jednotlivé díly střihu šestidílové sukně